فایل ورد مقاله بررسي رابطه شاخص نوسان اطلس شمالي با دماي استان گلستان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رابطه شاخص نوسان اطلس شمالي با دماي استان گلستان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رابطه شاخص نوسان اطلس شمالي با دماي استان گلستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رابطه شاخص نوسان اطلس شمالي با دماي استان گلستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رابطه شاخص نوسان اطلس شمالي با دماي استان گلستان :


محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
تقی طاوسی – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سمیرا میردیلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:
زمانی که اجزای سیستم اقلیم اثرات خود را بر مکانی دور تر از محل وقوع خود تحمیل کنند. پیوند از دور نامیده می شود که از نمونه های آن می توان بهنوسان اطلس شمالی (NAO) اشاره نمود: نوسانات اطلس شمالی بخش اساسی از وردایی اقلیم در حوضه اطلس و الگوی پایدار از وردایی چرخش عمومی جو در این ناحیه است. در این پژوهش به بررسی رابطهنوسان اطلس شمالی با دمای استان گلستان پرداخته شده است که هدف از انجام آن شناسایی نوع رابطه دو شاخص مذکورطی دوره های زمانی مختلف می باشد. برای دست یابی به این منظور داده های شاخص نوسان اطلس شمالی و دمای سهایستگاه سینوپتیک استان، از وبگاه مورد نظر به صورت ماهانه و سالانه استخراج شده و جهت انجام کار به داده های فصلیتبدیل شده اند. سپس به مطالعه آماری میانگین های سالانه و ماهانه دما ایستگاهها و شاخص اطلس شمالی پرداخته شده،در ادامه همبستگی بین پارامتر های مورد نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که اگر چه میانگین دما ایستگاههای گنبد، گرگان و مراوه تپه بسیار بیشتر از میانگین NAO است، اما ضریب تغییرات در NAO بسیار بالاتر از ضریب تغییرات ایستگاه های مذکور می باشد از نظر توزیع ماهانه دامنه تغییرات، بویژه در ماه های گذر از فصل گرم به سرد و فصل سرد به گرم بیشترین واریانس را تجربه می کنند. همبستگی بین میانگین و واریانس شاخص نوسان اطلس شمالی (0/685-) منفی و به لحاظ آماری معنادار می باشد و ایستگاه مراوه تپه با حدود 0580، بیشترین همبستگی را دارد و هم گویای وجود رابطه مستقیم بین دما سالانه ایستگاه مراوه تپه و نائو می باشد.

توضیحات بیشتر