فایل ورد مقاله بررسي روند بارش هاي فصلي و سالانه ايستگاه هاي حوضه درياچه اروميه با استفاده از آزمون من کندال

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي روند بارش هاي فصلي و سالانه ايستگاه هاي حوضه درياچه اروميه با استفاده از آزمون من کندال دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي روند بارش هاي فصلي و سالانه ايستگاه هاي حوضه درياچه اروميه با استفاده از آزمون من کندال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي روند بارش هاي فصلي و سالانه ايستگاه هاي حوضه درياچه اروميه با استفاده از آزمون من کندال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي روند بارش هاي فصلي و سالانه ايستگاه هاي حوضه درياچه اروميه با استفاده از آزمون من کندال :


محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
صیاد فشتکاری ثانی – کارشناس ارشد اقلیم – سرپرست مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان غربی
محمود مهدیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی – مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان غربی

چکیده:
مطالعه روند تغییرات بارندگی های فصلی و سالانه حوضه آبریز دریاچه ارومیه هدف اصلی این نگارش است. از آنجاکه بارش به عنوان یک عنصر اقلیمی رفتاری غیرخطی و ناپیوسته داشته و نیز از توزیع نرمال تبعیت نمی کند، روشهای آماری ناپارامتری ابزاری مفید برای بررسی این عنصر اقلیمی است. لذا در این تحقیق از آزمون من -کندال که جزومتداولترین روش های ناپارامتری به شمار می رود، جهت تحلیل داده های بارندگی در مقیاس های فصلی و سالانه استفاده شد. 8 ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در طی دوره آماری 2009-1970 (دوره چهل ساله) انتخاب و آزمون فوق بر روی داده های آنها اعمال شد. نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که به غیر از فصل پاییز، در اکثر سری های زمانی مورد مطالعه روند کاهشی و معنی داری دیده می شود و زمان شروع تغییرات در ایستگاه های حوضه از حدود سال 1990 می باشد. با توجه به ناکافی بودن تعداد سری های دارای روند معنی دار، نمی توان روند خاصی را بر بارندگی فصلی و سالانه حوضه مورد مطالعه نسبت داد.

توضیحات بیشتر