فایل ورد مقاله بررسي مقايسه اي تأثير جمعيت بر سازمان يابي فضايي نقاط شهري با تأکيد برعملکرد جزيره گرمايي نمونه موردي:استان تهران والبرز

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي مقايسه اي تأثير جمعيت بر سازمان يابي فضايي نقاط شهري با تأکيد برعملکرد جزيره گرمايي نمونه موردي:استان تهران والبرز دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي مقايسه اي تأثير جمعيت بر سازمان يابي فضايي نقاط شهري با تأکيد برعملکرد جزيره گرمايي نمونه موردي:استان تهران والبرز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي مقايسه اي تأثير جمعيت بر سازمان يابي فضايي نقاط شهري با تأکيد برعملکرد جزيره گرمايي نمونه موردي:استان تهران والبرز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي مقايسه اي تأثير جمعيت بر سازمان يابي فضايي نقاط شهري با تأکيد برعملکرد جزيره گرمايي نمونه موردي:استان تهران والبرز :


محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی
تعداد صفحات:22
نویسنده(ها):
محمود خسروی – دانشیار گروه اقلیم شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
اسدالله قبادی – دانشجوی دکترای آب و هواشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:
هدف از نگارش این مقاله استفاده از مدل های ریاضی و آماری برای بررسی نحوه استقرار جمعیت وتغییرات درفاصله زمانی دو سر شماری 1375 و 1385 و تأثیر آن بر عملکرد جزیره گرمایی نواحی شهری در محدوده جغرافیاییاستان تهران و البرز است. برای این منظور و درک بهتر وضعیت نظام فضایی ،شناخت تغییرات حاصله در دورهسرشماری مربوط به سازمان فضایی جغرافیایی دو استان و بررسی روند تعادل آن، از دو مدل آنتروپی(شاخص بینظمی) و حد اختلاف طبقه ای در سه سطح نقاط شهری ، شهرستانی و ناحیه ای برای تجزیه و تحلیل توزیع جمعیتو استنتاج تعادل و یا عدم تعادل ساختار فضایی در جغرافیای استان های مذبور بهره گرفته و از مدل اوک برای بررسیارتباط جمعیت با آستانه باد و جزیره حرارتی استفاده شده است . در این مطالعه با رویکردی کاربردی از نتایجسرشماری های عمومی نفوس و مسکن سال های 1375- 1385 استفاده گردیده و نتایج محاسبات در جداول مربوط ثبت و نشان داده شده اند. مقایسه نتایج مربوطه بین دو سرشماری مذکور نشانگر آن است که در سطوح شهری وشهرستانی سازمان فضایی سکونتگاه های انسانی حرکت اندکی به سمت تعادل نسبی و تمرکز زدایی داشته ولی میزانتعادل سازمان فضایی در سطوح ناحیه ای بیشتر از سطوح نقاط شهری همچنین بین آنتروپی در سطوح شهری و شدتجزیره حرارتی رابطه معناداری وجود دارد.

توضیحات بیشتر