فایل ورد مقاله قابليت اجراي کشت پروبيوتيک تجاري در پنير چدار

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله قابليت اجراي کشت پروبيوتيک تجاري در پنير چدار دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله قابليت اجراي کشت پروبيوتيک تجاري در پنير چدار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله قابليت اجراي کشت پروبيوتيک تجاري در پنير چدار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله قابليت اجراي کشت پروبيوتيک تجاري در پنير چدار :


محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
لیلا دهداری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی صنایع غذایی
مرجان حاجی زاده – کارشناسان علوم و صنایع غذایی
زهرا کرمی –

چکیده:
نوع6پنیر چدار حاوی ترکیبهای مختلف کشتهای پروبیوتیک موجود توسط سه نفر تهیه شده ست پنیرهایی مانند این نوع حاوی ارگانیزمهای هرتهیه کننده bifidobacterium – Lactobacillus acidophilus-)2 تهیه کننده و L.casei-L.paracaseiیاL.rhamnosus برای قابلیت اجرایی درطول اماده شدن پنیرچدار درمدت 32هفته شیوه های متفاوت با استفاده ازروش انتخابی ارزیابی شدBifidobacteriumf به تعدادزیاد بارویشیدرحضور پنیر درCFU/g4×107, 14×10 8 ،5×10,8,بعداز32هفته باقی ماند همچنین روشهای L.casei ( CFU/g2×107 .) L.paracasei- CFU/g1.6×107 -) L.rhamnosus. ( 9×108 CFU/g) خوب عمل کردند هرچندروشهای L.acidophilus هم با افزایش حالت مشابه به منظوراینکه درو36×103 CFU/g and 4.9×103CFU/g/ بعداز32هفته ضعیف عمل کرده این مقاله نشان میدهد که پنیرچاروسیله خوبی برای انواع مختلف پروبیوتیک های تجاری اند اما باقیماندن روشهای L.acidophilus را تقویت بخشیم 2006Elsevier B.V All rights reserved)

توضیحات بیشتر