فایل ورد مقاله بررسي موردي پديده بلاکينگ اوراسيا توسط فعاليت موج

لینک دانلود

فایل ورد مقاله بررسي موردي پديده بلاکينگ اوراسيا توسط فعاليت موج دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي موردي پديده بلاکينگ اوراسيا توسط فعاليت موج کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي موردي پديده بلاکينگ اوراسيا توسط فعاليت موج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي موردي پديده بلاکينگ اوراسيا توسط فعاليت موج :


محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
امیر مهدی زربو – دانش آموخته کارشناسی ارشد هواشناسی، گروه فیزیک فضا، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا محب الحجه – دانشیار گروه فیزیک فضا، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فرهنگ احمدی گیوی – استادیار، گروه فیزیک فضا، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:
بلاکینگ به واسطه تأثیرات قابل توجه و چشمگیر بر شرایط جوی و آب و هوایی یکی از سامانه های جوی مهم در عرض های میانی می باشد. در این پژوهش، به طور کمی و کیفی، چگونگی تابش انرژی از بخش پاد جریان سوی بلاکینگ، به جریان سوی آن بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که زمستان 10-2009، در طول دوره پنج ساله متوالی از نظر رویداد بلاکینگ زمستانی بی هنجار است. نتایج محاسبات فعالیت موج و شار آن نشان می دهد که در حین رویداد بلاکینگ، فعالیت م وج در آن ناحیه تضعیف شده یا متوقف می شود. در ابتدای شکل گیری، بلاکینگ به صورت چاهه انرژی عمل می کند. پس از آن با انباشت انرژی در محدوده بلاک شده، بلاکینگ انرژی خود را به جریان سو تابش کرده، و به صورت چشمه انرژی ع مل می نماید. این الگو در تراز 500hpa با چهار تراز 500 تا 200hpa تطابق خوبی دارد که نشان از شبه فشارورد بودن بلاکینگ در وردسپهر میانی تا فوقانی دارد.

توضیحات بیشتر