فایل ورد مقاله بررسي ميزان تغييرات پارامترهاي اقليمي ،دما و بارندگي شهر بجنورد از سال 1356 تا 1389

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي ميزان تغييرات پارامترهاي اقليمي ،دما و بارندگي شهر بجنورد از سال 1356 تا 1389 دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي ميزان تغييرات پارامترهاي اقليمي ،دما و بارندگي شهر بجنورد از سال 1356 تا 1389  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي ميزان تغييرات پارامترهاي اقليمي ،دما و بارندگي شهر بجنورد از سال 1356 تا 1389،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي ميزان تغييرات پارامترهاي اقليمي ،دما و بارندگي شهر بجنورد از سال 1356 تا 1389 :


محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
محمد علی اسدی زنگنه – استادیار دانشگاه حکیم سبزواری
احمد علیزاده – استادیار دانشگاه بجنورد
علی اکبر شایان یگانه – دانشجوی دکترای جغرافیا دانشگاه حکیم سبزواری
علیرضا شایان زنگنه – دانشجوی کارشناسی زمین شناسی دانشگاه بجنورد

چکیده:
با توجه به این که درحال حاضر گرمایش جهانی، تمامی کشورها از جمله ایران را متاثر کرده است، شناخت تغییراقلیم منطقه ای ایران من جمله بجنورد وبررسی میزان این تغییرات برای ما بسیار مهم است و با توجه به اینکه طبق طبقهبندهای اقلیمی کوپن ودمارتن شهر بجنورد دارای اقلیم نیمه خشک سرد می باشد.برای بررسی میزان تغییرات دما وبارشاز 33 سال آمار هواشناسی بجنورد استفاده می گردد. با استفاده از مدلهای معمول آماری (اختلاف از میانگین، میانگین متحرک، روابط علت- معلولی، تجزیه رگریسیونی y=ax+b و استاندارد Zscore) به بررسی تغییرات عناصر عمده اقلیمی دما و بارندگی در مقاطع زمانی سالانه و فصلی می پردازد. نوع تحقیق حاضر عملی- کاربردی وروش آن توصیفی– تحلیلی است. بررسی ها افزایش میزان درجه حرارت سالانه را به میزان 0/9 درجه نشان می دهد.نوسان دمای فصول بهارو پاییز شدیدتر بوده و در فصول تابستان و زمستان از نظم بیشتری برخوردار هستند. پائیز دمای 6/8 و تابستان دمای 4/3 درجه افزایش را نشان می دهند. درفصل بهار به میزان 5/3- درجه و زسمتان 2/5- درجه کاهش داریم. بارش و روند تغییرات آن نشان می دهد بارش سالانه به میزان 30/7- میلیمتر کاهش داشته است .تنها در فصل بهار بارش به مقدار 11/6 میلیمتر از روند افزایشی برخورداراست و بقیه ی فصول دارای روند کاهشی می باشند. زمستان با بیشترین مقدار به میزان 12/6- میلیمتر پائیز 8/7- و تابستان به مقدار 0/6- میلیمتر کاهش بارش دارند.نتایج نشان می دهد که در منطقه تغییراقلیم رخ داده است که دما روند صعودی ومیزان بارندگیروندکاهشی را نشان می دهد.

توضیحات بیشتر