فایل ورد مقاله برآورد ضرايب معادله نفوذ در روش اوپادهيايا و راقووانشي در آبياري جويچه اي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله برآورد ضرايب معادله نفوذ در روش اوپادهيايا و راقووانشي در آبياري جويچه اي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله برآورد ضرايب معادله نفوذ در روش اوپادهيايا و راقووانشي در آبياري جويچه اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله برآورد ضرايب معادله نفوذ در روش اوپادهيايا و راقووانشي در آبياري جويچه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله برآورد ضرايب معادله نفوذ در روش اوپادهيايا و راقووانشي در آبياري جويچه اي :


محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
کاظم عابدین پور – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان، رشت و ایران
مریم نوابیان – مولف مسئول و استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان، رشت و ایران
کتایون کوچکی پستکی – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان، رشت و ایران

چکیده:
نفوذ مهمترین و مشکلترین پارامتر ارزیابی سامانههای آبیاری سطحی است. اهمیت دانستن معادله نفوذ جهتتشریح هیدرولیک آبیاری سطحی، همراه با مشکلات تخمین قابل اطمینان پارامترهای آن، موجب صرف وقت وهزینه زیادی برای طراحی یک سامانه آبیاری میشود و این موضوع پژوهشگران را برآنداشته است که هموارهدر پی ارائه مدلی مناسب برای بیان کمی آن باشند. در پژوهش حاضر، روش اوپدهیایا و راقووانشی، موردبررسی قرار گرفت. هدف، محاسبه بهترین مقدار برای نمای معادله هورتون میباشد. برای دستیابی به اینمنظور از سه روش پیشنهادی استفاده شد. در روش اول دادههای دو نقطهی ابتدا و انتهای جویچه مورداستفاده قرار گرفت. در روش دوم از هشت نقطهی معلوم در طول جویچه استفاده گردید و میانگین حسابینتایج به عنوان نمای معادله هورتون انتخاب شد. در نهایت در روش سوم با رگرسیونگیری از دادههای هشتنقطه که در روش دوم انتخاب شدند، نمای معادله هورتون تعیین شد. مقایسه مقادیر مشاهدهای و تخمینی نشان داد که از بین روشهای مذکور، روش رگرسیونگیری، با ضریب تبیین 0/771، ریشه مجذورات میانگین خطای 158 و میانگین خطای 152 نسبت به دو روش دیگر نتیجه بهتری دارد.

توضیحات بیشتر