فایل ورد مقاله برآورد عملکرد محصول گياه ذرت با استفاده از واسنجي و ارزيابي مدل CERES-Mazie

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله برآورد عملکرد محصول گياه ذرت با استفاده از واسنجي و ارزيابي مدل CERES-Mazie دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله برآورد عملکرد محصول گياه ذرت با استفاده از واسنجي و ارزيابي مدل CERES-Mazie  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله برآورد عملکرد محصول گياه ذرت با استفاده از واسنجي و ارزيابي مدل CERES-Mazie،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله برآورد عملکرد محصول گياه ذرت با استفاده از واسنجي و ارزيابي مدل CERES-Mazie :


محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
زینب یوسفی تلابنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
ابراهیم امیری – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
حسین انصاری – دانشیار گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا فریدحسینی – استادیار گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
مدل کامپیوتری DSSAT-CSM تولید گیاه را در یک مکان با در نظر گرفتن داده های هواشناسی، ژنتیک ، آب ،کربن و نیتروژن خاک و فعالیت های مدیریتی طی یک یا چند فصل شبیه سازی می کند. در این تحقیق نیز ابتدا مدل CERES-Maize با تیمارهای با دور آبیاری 6 روز واسنجی شد و سپس عملکرد محصول و بیوماس ذرت در زمان برداشت اعتبار سنجی شد. ضرایب واسنجی CERES-Maize عبارت از: G3, G2, P5, P2, P1 و PHINT که به ترتیب برابر 240 (C)؛ 02؛ 850(C)؛ 855؛ 10؛ 53(C) بدست آمد. نتایج نشان داد که مقادیر ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده، شاخص توافق ویلموت و ضریب همبستگی برای عملکرد محصول و بیوماس در زمان برداشت به ترتیب 18، 92، 82 درصد و 29، 84 و 86 درصد می باشد. بنابراین مدل CERES-Maize برای شبیه سازی عملکرد و بیوماس ذرت در منطقه لاهیجان دارای نتایج خوب می باشد و برای برنامه های مدیریتی آبیاری و کود نیتروژن در منطقه میتواند استفاده شود.

توضیحات بیشتر