فایل ورد مقاله بررسي ميزان اسپور لوک آمريکائي در عسلهاي استحصالي در کلني هاي زنبور عسل شهرهاي اروميه و خوي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي ميزان اسپور لوک آمريکائي در عسلهاي استحصالي در کلني هاي زنبور عسل شهرهاي اروميه و خوي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي ميزان اسپور لوک آمريکائي در عسلهاي استحصالي در کلني هاي زنبور عسل شهرهاي اروميه و خوي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي ميزان اسپور لوک آمريکائي در عسلهاي استحصالي در کلني هاي زنبور عسل شهرهاي اروميه و خوي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي ميزان اسپور لوک آمريکائي در عسلهاي استحصالي در کلني هاي زنبور عسل شهرهاي اروميه و خوي :


محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
میرزین العابدین قمری – دکترای عمومی دامپزشکی-مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی اذربایجان غر
حجت آزاد – کارشناس بهداشت مواد غذایی با منشا دامی- مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طب

چکیده:
بیماری لوک آمریکایی ) American foul brood ( مهمترین بیماری باکتریایی زنبور عسل است که در صورت عدم درمان و کنترل می تواند یک کلنی و حتی یک زنبورستان را به طرف نابودی بکشاند و خسارت زیادی را به صنعتزنبورداری وارد نماید . از طرفی این بیماری چون از بیماریهای قرنطینه ای زنبور عسل است در صورت آلودگی یکی از فرآورده های زنبور عسل با عامل بیماری ، از صدور آن فرآورده به خارج از کشور جلوگیری بعمل می آید . عامل بیماریباکتری گرم مثبت ، اسپوردار و متحرک پنی باسیلوس لاروا ) Paeni bacillus larvae ( می باشد و بیماری مختص دوران لاروی زنبورعسل است و در زنبوران بالغ هبچ عارضه ای ایجاد نمی کند.روش انجام این پروژه مشتمل بر دو قسمت می باشد : 1- عملیات میدانی ) نمونه برداری ( 2- عملیات آزمایشگاهی . نمونه برداری بر اساس آمار سال 1831 ازشهرستانهای استان آذربایجانغربی و با در نظر گرفتن فرمول آماری 0/02×تعداد زنبوردار ( ، و از هر نمونه سه تکرار در نظر گرفته شده است. که در واقع نمونه برداری بصورت خوشه ای و تصادفی است . نمونه عسل به اندازه کادر 5×5 سانتی متر از عسلهای درون شان که سر پوشیده اند تهیه گردید و در نهایت تعداد 78 نمونه عسل جهت آزمایش تهیه گردیدند . درعملیات آزمایشگاهی با کد بندی نمونه ها و با استفاده از متد ) Bailey 1981 ( استفاده گردید و محیط های کشت اختصاصی MYPGA Agar به تعداد لازم تهیه و طبق متد فوق مراحل آزمایشگاهی انجام گردید. از تعداد 78 نمونهعسل مورد آزمایش ، تعداد 17 نمونه توده باکتری در پلت ها رشد داشته ، که بعنوان درصد آلودگی به هر نوع باکتری در نظرگرفته شده است21/8% وتعداد4مورد آنها تست کاتالاز منفی بوده است که مربوط به باکتری پنی باسیلوس لاروا عامللوک آمریکایی می باشد که در صد آن به تعداد نمونه 5/12%و درصد آن به تعداد آلوده یعنی 17نمونه رشد کرده)23/52%می باشد

توضیحات بیشتر