فایل ورد مقاله بررسي وضعتي خشکسالي و تأثير آن بر منابع آب زيرزميني نمونه موردي: دشت کاشمر

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي وضعتي خشکسالي و تأثير آن بر منابع آب زيرزميني نمونه موردي: دشت کاشمر دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي وضعتي خشکسالي و تأثير آن بر منابع آب زيرزميني نمونه موردي: دشت کاشمر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي وضعتي خشکسالي و تأثير آن بر منابع آب زيرزميني نمونه موردي: دشت کاشمر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي وضعتي خشکسالي و تأثير آن بر منابع آب زيرزميني نمونه موردي: دشت کاشمر :


محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی
تعداد صفحات:24
نویسنده(ها):
محمود حسین زاده کرمانی – دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

چکیده:
خشکسالی یک پدیده تکرار شونده هر اقلیمی است و به عنوان یک عارضه موقت هر چند یک سال یک بار رخ می دهد و در نتیجه مشکلات موجود را حادتر می کند و معمولاً به انواع اقلیمی، کشاورزی و هیدرولوژی تقسیم می شود. به منظور مطالعه و بررسی خشکسالی ها از داده های بارش 5 ایستگاه باران سنجی و 1 ایستگاه سینوپتیک با دوره آماری 31 ساله (1390-1360) استفاده شده و جهت بررسی تأثیر بر منابع آب زیرزمینی، از داده های دبی ماهانه رودخانه ششطراز و از داده های چاههای پیزومتری دشت کاشمر در دوره آماری 31 ساله (1390-1360) استفاده گردیده است. با استفاده از شاخص SPI ویژگیهای خشکسالی (فراوانی، وقوع، شدت و تداوم) و دوره های آن ارزیابی شده و جهت بررسی اثرات آن بر روی منابع آب سطحی، ابتدا سالهای پرآبی و کم آبی مشخص گردید و سپس بر اساس سالهای شاخص خشکسالی، مقدار کمبود و کاهش آبدهی رودخانه ها و اختلاف آن نسبت به میانگین دراز مدت محاسبه شد. جهت بررسی تأثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی، تغییرات سطح ایستایی چاههای پیزومتری در طی دوره آماری مطالعه شد و مشخص شد که بطور متوسط سالانه حدود 70 سانتیمتر افت آب در دشت کاشمر داریم. سپس در طی سالهای خشکسالی مقدار افت آبهای زیرزمینی رخ داده که نشانگر وقوع خشکسالی شدید در دشت کاشمر در طی این سالهاست.

توضیحات بیشتر