فایل ورد مقاله بررسي اثر تاريخهاي مختلف کاشت بر صفات مرتبط با خوشه و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي اثر تاريخهاي مختلف کاشت بر صفات مرتبط با خوشه و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي اثر تاريخهاي مختلف کاشت بر صفات مرتبط با خوشه و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي اثر تاريخهاي مختلف کاشت بر صفات مرتبط با خوشه و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي اثر تاريخهاي مختلف کاشت بر صفات مرتبط با خوشه و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان :


محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
کاوه لیموچی – کارشناس ارشد زارعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، باشگاه پژوهشگران جوان، دزفول، ایران

چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی اثرات تاریخ های مختلف کاشت بر خصوصیات خوشه و عملکرد ارقام برنج به مدت یک سال در شمال خوزستان با طول شرقی ’48:28، عرض شمالی ’31:50 و به صورت کرت های یک بار خرد شده (اسپیلیت پلات) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. عامل اصلی تاریخ کاشت در سه سطح (5 خرداد، 20 خرداد و 5 تیر) و عامل فرعی شامل سه رقم عنبوری قرمز (بلند و کوتاه) و چمپا بود. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد، وزن دانه های هر خوشه، تعداد دانه پر و وزن هزار دانه مربوط تاریخ کاشت سوم، بیترین میزان باروری در تاریخ کاشت دوم و همچنین بیشترین میزان تعداد دانه پوک در خوشه و وزن هزار گلچه پوک در تاریخ کاشت اول دیده شد و دیگر صفات فاقد تفاوت معنی دار در بین تاریخ های مختلف کاشت بودند. در بین ارقام نیز بیشترین عملکرد را رقم چمپا با متوسط 3785/4 کیلوگرم در هکتار دارا بود. و با توجه به ضرایب همبستگی عملکرد دانه بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار را به ترتیب با وزن هزار دانه (*0/779)، وزن دانه های هر خوشه (**0/755) و تعداد دانه پر در خوشه (*0/403 دارا بود.

توضیحات بیشتر