فایل ورد مقاله انرژي و شهرنشيني

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله انرژي و شهرنشيني دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله انرژي و شهرنشيني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله انرژي و شهرنشيني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله انرژي و شهرنشيني :


محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
نگین عبادی – مهندسی شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران

چکیده:
امروزه، مسئله آسیب های منتهی به تضیع و تخریب محیط زیست- که بیشتر پیامد اقدامات و فعالیت های انسان هستند- از مهم ترین مسائل جهانی است که جوامع بشری اعم از توسعه یافته و یا توسعه یابنده با آنها مواجهند. اهمیت این موضوع نه تنها از جنبه زیست محیطی و آثار آن بر روی سامانه های (سیستم های) منابعطبیعی ، بلکه از نظر اقتصاد ی نیز دارای اهمیت است. بنابراین، کم و کیف محیط زیست در فرایند توسعهپایدار نقش و جایگاه اصلی را دارد. رشد اقتصادی و افزایش جمعیت -بویژه جمعیت شهرنشین- مستلزم مصرفبیشتر انرژی است. ایران به عنوان کشور ی در مسیر توسعه و توسعه یابنده، برای دستیابی به رشد مستمر توأمبا حفظ محیط زیست ، لازم است به مبحث شدت انرژی و گسترش شهرنشینی همراه با مسئله جمعیت توجهکند . این پژوهش با استفاده از روشهای اقتصادسنجی، از جمله رویکرد یوهانسن- یوسیلیوس به بررسی آثار متغیرهای تولید ناخالص داخلی، شهر نشینی، جمعیت و شدت انرژی بر روی آلودگی هوا در طی دوره 1346-1385 درایران می پردازد. نتایج، مبین تأثیر مثبت و معنادار متغیرها ی شدت انرژی، رشد شهرنشینی و جمعیتبر انتشار گاز دی اکسیدکربن است. ازیافته ها ی دیگرِِ تحقیق، تأیید فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس درایران برای دور ه مورد بررسی است .به این معنی که رشد اقتصادی در ابتدا- از جمله با افزایش مصرف انرژی – باعث افزایش آلودگی هوا شده است . اما با تداوم رشد که از جمله بهبود روشهای استفاده از انرژی را موجبشده، کاهش شدت انرژی را در پی داشته و میزان آلودگی هوا به آهستگی رو به نقصان گذاشته است.

توضیحات بیشتر