فایل ورد مقاله بررسي اثر کود هاي آلي، سولفات پتاسين و نانو پليور سوپرجاذب بر برخي صفات هورفولوژيکي گياه ارزى دم روباهي (setaria italica) تحت تنش خشکي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي اثر کود هاي آلي، سولفات پتاسين و نانو پليور سوپرجاذب بر برخي صفات هورفولوژيکي گياه ارزى دم روباهي (setaria italica) تحت تنش خشکي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي اثر کود هاي آلي، سولفات پتاسين و نانو پليور سوپرجاذب بر برخي صفات هورفولوژيکي گياه ارزى دم روباهي (setaria italica) تحت تنش خشکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي اثر کود هاي آلي، سولفات پتاسين و نانو پليور سوپرجاذب بر برخي صفات هورفولوژيکي گياه ارزى دم روباهي (setaria italica) تحت تنش خشکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي اثر کود هاي آلي، سولفات پتاسين و نانو پليور سوپرجاذب بر برخي صفات هورفولوژيکي گياه ارزى دم روباهي (setaria italica) تحت تنش خشکي :


محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
علی چهل گردی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
مهری صفاری – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

چکیده:
تنش خشکی یکی از مهم ترین مشکلات تولید گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان می باشد. برخی مواد جاذب رطوبت، باعث افزای ماندگاری آب در خاک و در نتیجه کاهش مصرف آب و آبشویی کودها می گردند. به منظور بررسی تأثیر پلیمر سوپرجاذب، سولفات پتاسیم، کود دامی در شرایط تنش خشکی بر روی برخی ویژگی های موفولوژیکی ارزن دم روباهی (setaria italic) آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه ی تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1391 انجام گردید. تیمار آبیاری با سه سطح (50، 70 و 100) درصد نیاز آبی گیاه به عنوان کرت اصلی و پلیمر سوپرجاذب (100kg/ha)، سولفات پتاسیم (200kh/ha)، کود دامی (25ton/ha) و تیمار شاهد در کرتهای فرعی در نظر گرفته شد. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از: عملکرد علوفه تر و خشک، ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، قطر ساقه و نسبت برگ به ساقه، نتایج حاصله نشان داد که با کاهش میزان آبیاری میانگین تمام صفات مورد مطالعه به طور معنی داری کاهش پیدا کرد، بجز نسبت برگ به ساقه که افزایش یافت. همچنین بالاترین میانگین در صفات عملکرد علوفه تر و خشک، ارتفاع بوته و تعداد برگ در بوته مربوط به پلیمر سوپر جاذب بود. بیشترین قطر مربوط به تیمار سولفات پتاسیم بود که با دیگر تیمارها اختلاف معنی داری نداشت. در صفت نسبت برگ به ساقه نیز اختلاف معنی داری مشاهده نگردید.

توضیحات بیشتر