فایل ورد مقاله بررسي اثرات تغييراقليم بر عملکرد گندم ديم در استان گلستان با استفاده از مدل گردش عمومي جوّ

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي اثرات تغييراقليم بر عملکرد گندم ديم در استان گلستان با استفاده از مدل گردش عمومي جوّ دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي اثرات تغييراقليم بر عملکرد گندم ديم در استان گلستان با استفاده از مدل گردش عمومي جوّ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي اثرات تغييراقليم بر عملکرد گندم ديم در استان گلستان با استفاده از مدل گردش عمومي جوّ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي اثرات تغييراقليم بر عملکرد گندم ديم در استان گلستان با استفاده از مدل گردش عمومي جوّ :


محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
امان محمد کمالی – کارشناسی ارشد رشته هواشناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
غلامعلی کمالی – دانشیار گروه هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
بهنام کمالی – دانشیار گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده:
تأثیرات منفی تغییر اقلیم بر منابع آب، محیط زیست و کشاورزی سبب تهدید حیات بشری شده است. یکی از عوامل محدود کننده دیم کاری میزان بارش و توزیع زمانی آن می باشد و پی بینی متغیرهای آب و هوایی از جمله بارش و دما و رابطه این تغییرات با مؤلفه های مرتبط با تولیدات کشاورزی از اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی آینده برخوردار می باشد. در این تحقیق از داده های 42 ایستگاه هواشناسی و عملکرد گندم دیم استان در دوره آماری استفاده گردید. پس از اطمینان از تصادفی بودن و همگنی داده ها، پارامترهای روزانه دما، بارش و ساعت آفتابی به مدل LARS-WG وارد گردید و خروجی مدل از طریق آزمون T-Student و آمارهای مختلف مورد ارزیابی و اعتبار سنجی قرار گرفت. سپس با استفاده از مدل گردش عمومی جو ECHO-G تحت سناریوی انتشار A2 میزان بارش در دوره 2040-2011 پیش بینی گردید. در گام آخر با استفاده از روابط رگرسیونی حاصل از بارش و عملکرد در دوره آماری و تعمیم آنها به بارش پیش بینی شده، عملکرد گندم دیم در دوره 2040-2011 پیش بینی شد. نتایج نشان داد که در دهه اول میانگین بارش فصل رشد و عملکرد گندم دیم به ترتیب 10/6 و 14/2، در دهه دوم 6 و 10/2 و در دهه سوم 5/2 و 9/9 درصد کاهش می یابد. همچنین در سه دهه آتی میانگین بارش در عرب و شرق استان بترتیب 12/5 و 0/5 درصد و به دنبال آن عملکرد 16/4 و 6/3 درصد افت خواهد داشت. بطور کلی در دوره 2040-2011 میانگین بارش به میزان 7/4 درصد (27/3 میلی متر) و به تبع آن عملکرد 11/4 درصد (231 یکلوگرم در هکتار) کاهش خواهد یافت.

توضیحات بیشتر